Mawasiliano

Jan Kuever

Meneja wa Mradi
+255 (0)762 424642
[email protected]

Jimson S. Sanga

Meneja Mradi Msaidizi
+255 (0)753 975333
[email protected]

Kanusho (Disclaimer)

Mradi huu unafadhiliwa na Umoja wa Ulaya chini ya mfuko wa Maendeleo wa Ulaya nchini Tanzania.

Chapisho hili limeandaliwa kwa msaada wa Umoja wa Ulaya. Yaliyomo katika chapisho hili ni jukumu la fahari yetu – Southern Highlands Culture Solutions pekee na kwa vyovyote vile haya akisiani  na mtazamo wa Umoja wa Ulaya.

Chapa

Imechapishwa na

fahari yetu

Imeendelezwa na

8am GmbH

Image Credits

© fahari yetu

Mpiga picha

© Sasja Van Vechgel
www.heart4photography.com

© Nick Lobeck
lobeck.photo

Haki zote zimehifadhiwa. Hairuhusiwi kutolewa au kusambazwa tena kwa sehemu yeyote ya Tovuti hii na kwa njia yeyote ile, bia ya idhini ya fahari yetu.